ارتقاء فروشگاه به نسخه 4.1

ارتقاء فروشگاه به نسخه 4.1

برای ارتقاء فروشگاه ناپ‌کامرسی خود به نسخه 4.1 مراحل زیر را طی کنید:

1- از نسخه فعلی دیتابیس، بکاپ تهیه کنید.

2- اسکریپت upgrade.sql را بر روی دیتابیس اجرا کنید.

3- تمام فایل‌های موجود نسخه قبلی به جز (App_Data\dataSettings.json (Settings.txt و (App_Data\installedPlugins.json (InstalledPlugins.txt را حذف کنید.

4- فایل‌های نسخه جدید را بارگذاری نمایید.

5- فایل‌های اشاره شده در گزینه 3 را جایگزین کنید.

6- بررسی کنید ک همه موارد صحیح است.

مرحله خاص نصب این نسخه:

7-افزونه "Shipping by Total" به افزونه "Shipping by Weight" اضافه شده است. فراموش نکنید که پوشه «Plugins/Shipping.FixedOrByWeight/» را به صورت دستی حذف کنید و افزونه «Shipping.FixedOrByWeight» را با افزونه «Shipping.FixedByWeightByTotal» در فایل App_Data / installedPlugins.json جایگزین کنید.

نظر
‌‌دسته‌بندی‌‌ها
فیلترها
Sort
display