اصول پلاگین‌نویسی در ناپ‌کامرس

اصول پلاگین‌نویسی در ناپ‌کامرس
تولیدکننده: NopForest

 

 

مباحث مطرح شده در این قسمت: 

 ساختار پلاگین و فایل‌های مورد نیاز

پلاگین‌ها به منظور گسترش عملکرد و کارایی ناپ‌کامرس مورد استفاده قرار می‌گیرند، قابلیت پلاگین‌نویسی یکی از نقاط قوت ناپ‌کامرس محسوب می‌شود و توسط آن قادر خواهیم بود بسیاری از امکانات و قابلیت‌های مورد نیازمان را، پیاده‌سازی کنیم.

  برای ساخت پلاگین، حداقل به 2 فایل نیاز خواهیم داشت:

 1- کتابخانه‌کامپایل شده توسط دات‌نت‌کور(و یا دات‌نت‌فریم‌ورک)

2-  فایل plugin.json

3-  فایل logo (اختیاری)

  کتابخانه‌کامپایل شده توسط دات‌نت‌کور:

این کلاس لایبرری که نقطه اتصال پلاگین به هسته ناپ است، دارای حداقل یک کلاس public است که اینترفیس Iplugin را پیاده‌سازی کرده است.

 - این اینترفیس شامل موارد زیر است:

  GetConfigurationPageUrl

خروجی آن از نوع رشته بوده و آدرس صفحه تنظیمات پلاگین را در خود دارد، لزومی ندارد که این متد حتما دارای مقدار باشد، در صورتی که این متد مقداری را برنگرداند، ناپ‌کامرس صفحه تنظیماتی را برای این پلاگین در نظر نمی‌گیرد.

  Install

ممکن است در هنگام نصب پلاگین نیاز باشد تا جدولی به دیتابیس اضافه کنیم و یا رکوردهایی را داخل جداول وارد کنیم. در این صورت از این متد استفاده خواهیم کرد.

  Uninstall

ریسورس‌ها، رکوردها و جداولی را که هنگام نصب پلاگین به سیستم اضافه کردیم، در این متد حذف می‌کنیم تا هنگام لغو نصب پلاگین، اثری از آن در سیستم باقی نماند.

  PluginDescriptor

وظیفه این پراپرتی توصیف پلاگین است.

 Plugin.json

فایلی متنی که برای توصیف پلاگین از یک سری key و value استفاده می‌کند.

  Group

گروه پلاگین را جهت فیلتر کردن پلاگین‌ها، برای سهولت دسترسی به پلاگین مورد نظر، مشخص می‌کند.

  FriendlyName

عنوانی که سیستم به کاربر نمایش می‌دهد.

  SystemName

عنوانی که سیستم با آن کار می‌کند و باید در کل سیستم یکتا باشد.

  SupportedVersions

آرایه‌ای از نسخه‌های مختلفی که این پلاگین پشتیبانی می‌کند.

  Author

فیلد متنی که نویسندگان پلاگین را مشخص می‌کند.

  DisplayOrder

اولویت نمایش پلاگین را در لیست پلاگین‌ها مشخص می‌کند.

  FileName

عنوان فایل dllی است که اینترفیس Iplugin را پیاده‌سازی کرده است.

  Description

فیلدی متنی به منظور معرفی کارکرد پلاگین به کاربران

 انواع پلاگین

انواع مختلفی از پلاگین‌ها در ناپ‌کامرس قابل پیاده‌سازی است:

  IWidgetPlugin

این نوع، بسیار کاربردی است، به عنوان مثال اسلایدر موجود در صفحه اصلی توسط IWidgetPlugin پیاده‌سازی شده است.

  IPaymentMethod

تعریف انواع درگاه‌های پرداخت توسط IPaymentMethod صورت می‌‎گیرد.

  IAdminMenuPlugin

به منظور افزودن منو به منوهای پنل مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  ITaxProvider

به منظور محاسبه مالیات و پیاده‌سازی قوانین مالیاتی از ITaxProvider استفاده می‌شود.

  IShippingRateComputationMethod

به منظور محاسبه نرخ حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  IPickupPointProvider

در صورتی که نیاز داشته باشیم تا نقاطی را برای تحویل سفارشات داشته باشیم، IPickupPointProvider را پیاده‌سازی خواهیم کرد.

  IDiscountRequirementRule

به منظور ایجاد محدودیت‌ها برای تخفیفات داخل سیستم، کارایی دارد.

  IExchangeRateProvider

ناپ‌کامرس به صورت چند ارزی پیاده‌سازی شده‌ است. IExchangeRateProvider در جهت تبدیل نرخ دو ارز به یکدیگر کاربرد دارد.

  IExternalAuthenticationMethod

به منظور ورود کاربران به سیستم از طریق حساب‌های کاربری آنها مانند جیمیل، فیس‌بوک و ... مورداستفاده قرار می‌گیرد.

  IMiscPlugin

هر پلاگینی را که نتوانیم در دسته‌های بالا قرار دهیم، می‌توانند از نوع IMiscPlugin باشند.

 

 

مباحث مطرح شده در این قسمت: 

 ساختار پلاگین و فایل‌های مورد نیاز

پلاگین‌ها به منظور گسترش عملکرد و کارایی ناپ‌کامرس مورد استفاده قرار می‌گیرند، قابلیت پلاگین‌نویسی یکی از نقاط قوت ناپ‌کامرس محسوب می‌شود و توسط آن قادر خواهیم بود بسیاری از امکانات و قابلیت‌های مورد نیازمان را، پیاده‌سازی کنیم.

  برای ساخت پلاگین، حداقل به 2 فایل نیاز خواهیم داشت:

 1- کتابخانه‌کامپایل شده توسط دات‌نت‌کور(و یا دات‌نت‌فریم‌ورک)

2-  فایل plugin.json

3-  فایل logo (اختیاری)

  کتابخانه‌کامپایل شده توسط دات‌نت‌کور:

این کلاس لایبرری که نقطه اتصال پلاگین به هسته ناپ است، دارای حداقل یک کلاس public است که اینترفیس Iplugin را پیاده‌سازی کرده است.

 - این اینترفیس شامل موارد زیر است:

  GetConfigurationPageUrl

خروجی آن از نوع رشته بوده و آدرس صفحه تنظیمات پلاگین را در خود دارد، لزومی ندارد که این متد حتما دارای مقدار باشد، در صورتی که این متد مقداری را برنگرداند، ناپ‌کامرس صفحه تنظیماتی را برای این پلاگین در نظر نمی‌گیرد.

  Install

ممکن است در هنگام نصب پلاگین نیاز باشد تا جدولی به دیتابیس اضافه کنیم و یا رکوردهایی را داخل جداول وارد کنیم. در این صورت از این متد استفاده خواهیم کرد.

  Uninstall

ریسورس‌ها، رکوردها و جداولی را که هنگام نصب پلاگین به سیستم اضافه کردیم، در این متد حذف می‌کنیم تا هنگام لغو نصب پلاگین، اثری از آن در سیستم باقی نماند.

  PluginDescriptor

وظیفه این پراپرتی توصیف پلاگین است.

 Plugin.json

فایلی متنی که برای توصیف پلاگین از یک سری key و value استفاده می‌کند.

  Group

گروه پلاگین را جهت فیلتر کردن پلاگین‌ها، برای سهولت دسترسی به پلاگین مورد نظر، مشخص می‌کند.

  FriendlyName

عنوانی که سیستم به کاربر نمایش می‌دهد.

  SystemName

عنوانی که سیستم با آن کار می‌کند و باید در کل سیستم یکتا باشد.

  SupportedVersions

آرایه‌ای از نسخه‌های مختلفی که این پلاگین پشتیبانی می‌کند.

  Author

فیلد متنی که نویسندگان پلاگین را مشخص می‌کند.

  DisplayOrder

اولویت نمایش پلاگین را در لیست پلاگین‌ها مشخص می‌کند.

  FileName

عنوان فایل dllی است که اینترفیس Iplugin را پیاده‌سازی کرده است.

  Description

فیلدی متنی به منظور معرفی کارکرد پلاگین به کاربران

 انواع پلاگین

انواع مختلفی از پلاگین‌ها در ناپ‌کامرس قابل پیاده‌سازی است:

  IWidgetPlugin

این نوع، بسیار کاربردی است، به عنوان مثال اسلایدر موجود در صفحه اصلی توسط IWidgetPlugin پیاده‌سازی شده است.

  IPaymentMethod

تعریف انواع درگاه‌های پرداخت توسط IPaymentMethod صورت می‌‎گیرد.

  IAdminMenuPlugin

به منظور افزودن منو به منوهای پنل مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  ITaxProvider

به منظور محاسبه مالیات و پیاده‌سازی قوانین مالیاتی از ITaxProvider استفاده می‌شود.

  IShippingRateComputationMethod

به منظور محاسبه نرخ حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  IPickupPointProvider

در صورتی که نیاز داشته باشیم تا نقاطی را برای تحویل سفارشات داشته باشیم، IPickupPointProvider را پیاده‌سازی خواهیم کرد.

  IDiscountRequirementRule

به منظور ایجاد محدودیت‌ها برای تخفیفات داخل سیستم، کارایی دارد.

  IExchangeRateProvider

ناپ‌کامرس به صورت چند ارزی پیاده‌سازی شده‌ است. IExchangeRateProvider در جهت تبدیل نرخ دو ارز به یکدیگر کاربرد دارد.

  IExternalAuthenticationMethod

به منظور ورود کاربران به سیستم از طریق حساب‌های کاربری آنها مانند جیمیل، فیس‌بوک و ... مورداستفاده قرار می‌گیرد.

  IMiscPlugin

هر پلاگینی را که نتوانیم در دسته‌های بالا قرار دهیم، می‌توانند از نوع IMiscPlugin باشند.

مشخصات محصولات
حجم فایل 40 مگا بایت
منبع nopForest
مدرس مهندس حاجی نژاد
نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
*
*
بد
عالی
*
*
*
مشخصات محصولات
حجم فایل 40 مگا بایت
منبع nopForest
مدرس مهندس حاجی نژاد
فیلترها
Sort
display